Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Konkurs otwarty

Written by admin, Styczeń 29, 2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016. poz. 1817 ze zmianami)

WÓJT GMINY ŁUBNICE

98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102

 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie:

wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2018 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3
  5. Oświadczenie