Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Komunikat z dnia 19.09.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Written by Administrator, Wrzesień 19, 2018

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w próbkach wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu w Dzietrzkowicach,

pobranych do badań w dniu 17.09.2018 r

nie stwierdzono obecność bakterii grupy colii.

Woda nadaje się do spożycia

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK