Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Komisja rewizyjna

Written by admin, Marzec 13, 2019

Łubnice, dnia 12.03.2019 r.

Uprzejmie informuję, że na dzień 20 marca 2019 r. (środa), na godz. 10.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

_____________________________

Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Kontrola windykacji należnych zaległości budżetowych – woda, ścieki oraz śmieci.

Kontrola windykacji należnych zaległości podatkowych na koniec 2018 roku.

Informacja o prawidłowości wykonania funduszu sołeckiego za rok 2018.

Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie posiedzenia.

Komisja-Rewizyjna

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455