Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Komisja gospodarki

Written by admin, Marzec 13, 2019

Łubnice, dnia 12.03.2019r.

Uprzejmie informuję, że na dzień 18 marca 2019 r. (poniedziałek) na godz. 10.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy w  Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2027,

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2019,

– w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

– w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

4. Wnioski złożone przez Dyrektora ZS w Dzietrzkowicach.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455