Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informację w sprawie jakości wody w Łubnicach

Written by Administrator, Sierpień 29, 2019

„Ze względu na pogorszenie jakości wody w miejscowości Łubnice
informujemy mieszkańców, że Gmina Łubnice podjęła następujące
działania w celu przywrócenia jakości wody:

  • W dniu 29.08.2019 w godzinach ok. 10.00 nastąpiło odłączenie SUW w
    Łubnicach od sieci wodociągowej do czasu usunięcia zanieczyszczenia wody.
  • Miejscowość Łubnice została podłączona do wodociągu z Dzietrzkowic (SUW Dzietrzkowice)
  • W dniu 29.08.2019 również rozpoczął się proces chlorowania wody i
    uzdatniania jej do spożycia.
  • Do czasu przystosowania wody do spożycia ujęcie wody w Łubnicach (SUW Łubnice) zostaje zamknięte.”

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK