Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Sierpień 20, 2018

 

W dniu 31lipca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łubnice odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy.

Na sesję przybyli zaproszeni goście Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Dyrektor Biura Poselskiego Dorota Więckowska, Radni Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Dratwa i Marek Stojecki. Celem wizyty było wręczenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:

– Nr XXXVIII/189/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– Nr XXXVIII/190/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018

– Nr XXXVIII/191/2018 w sprawie zmiany Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018r.

– Nr XXXVIII/192/2018 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łubnice

– Nr XXXVIII/193/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Ponadto, na sesji zostały zgłoszone interpelacje radnych:

1. Adama Nowaka:

– Wniosek o remont drogi gminnej. W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ulicy Łąkowej położonej w Dzietrzkowicach, a łączącej dwa województwa tj. łódzkie i opolskie (graniczą przy moście na rzece Prosna). Proszę o napisanie i złożenie do Wojewody Łódzkiego wniosku w ramach, którego droga ta w 80% zostanie sfinansowana z dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd, nawet z małą prędkością. Droga posiada liczne ubytki, głębokie koleiny, wykruszenia przy krawędziach, które powodują realne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze.

2.Piotra Woźnego:

– Proszę o wycięcie krzaków na drodze gminnej w kierunku Brzozówki, krzaki wychodzą na drogę oraz wycięcie drzew na rowie w kierunku Sosny.

3. Jana Musiałka:

– W imieniu użytkowników dróg, poboczy, chodników wracam się do Wójta Gminy, Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie o dokonanie przebudowy nawierzchni pobocza usytuowanego przy drodze powiatowej w Łubnicach k/ apteki odcinka 70 m oraz przebudowy nawierzchni drogi gminnej ulica Cmentarna odcinek 100m długości- stan tych nawierzchni stwarza codzienne zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników tych miejsc. Zadanie to było wielokrotnie omawiane z Wójtem Gminy i Zarządem Powiatu.

Wolne wnioski i zapytania: głos zabrali radni:

  1. Pan Adam Zysiek w sprawie naprawienia płotu na placu zabaw w Ludwinowie oraz wykoszenia trawy na boisku
  2. Pan Adam Nowak w sprawie chodnika, czy będzie dalej robiony w kierunku Węgielnicy? Prośba o załatanie dziur przy posesji.
  3. Pan Marian Baniak w sprawie lamp na boisku w Łubnicach i skoszenia trawy za boiskiem.
  4. Pan Zenon Szczukiecki w sprawie przywiezienia ziemi koło Pana Koniecznego.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455