Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja o wynikach naboru kandydatów z organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Written by Administrator, 10 marca, 2020

Łubnice, dnia 09.03.2020r.

Informuję, że do dnia 09.03.2020 roku do godz.10.00 nie wpłynęło do Urzędu Gminy w Łubnicach żadne zgłoszenie kandydata z organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łubnice w 2020r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łubnice w drodze zarządzenia powoła skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w roku 2020.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.