Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012

Written by admin, 6 listopada, 2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku  szkolnym 2011/2012

Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w  Gminie Łubnice w roku szkolnym 2011/2012”.

Jest to doroczne, kompleksowe podsumowanie stanu oświaty w Gminie Łubnice.

Zadania oświatowe Gminy Łubnice wynikają w szczególności z postanowień:

1. Ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póżn.zm/

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, /tekst jednolity z 2004r.Dz.U. Nr  256, poz. 2572 z póżn.zm./ 97 poz.674 z póżn.zm./

3. Przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

Stan organizacji  szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012  na terenie Gminy Łubnice przedstawia załączona poniżej prezentacja.

<<<<<<KLIKNIJ>>>>>>>

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.