Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

Written by Administrator, 14 listopada, 2019

Gmina Łubnice informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZI.271.1.1.2019, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, w dniu 14 listopada 2019r. została zawarta umowa z Panem Bartłomiejem Biniek, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.B. „ZAMBUD II” z siedzibą przy ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową za wykonanie przedmiotu umowy.

Wysokość wynagrodzenia w oparciu o kosztorys ofertowy załączony przez Wykonawcę do oferty wynosi 1 911 975,85 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 85/100).

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.