Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi

Written by Administrator, 30 września, 2019

Zadanie pod nazwą:

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa siec kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska”

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3.241.172,67 zł

Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: 726.801,00 zł

Zakres zadania obejmował:

  1. Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice – odcinek 2 – 381,00 m.
  2. Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dzietrzkowice i Łubnice – odcinek 4 – 2.065,95 m.
  3. Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dzietrzkowice i Łubnice – odcinek 5.2 – 396,33 m.
  4. Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice i Wójcin – odcinek 8 – 986,86 m.
  5. Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Łubnice i Wójcin – odcinek 9 – 1.460,81 m.
  6. Budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wójcin, ul. Wieluńska – 280,45 m o śr. zew. 200mm; 16,55 m o śr. zew. 160mm

Całkowita długość wodociągu 5.785,60 m. (w tym przyłącza 494,65 m).

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej 297,00 m.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.