Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja dla przedstawicieli samorządów na temat nowych zasad leczenia w nocy, weekendy i w święta

Written by admin, 18 lutego, 2011

Informacja dla przedstawicieli samorządów na temat nowych zasad leczenia w nocy, weekendy i w święta

Od 1 marca 2011 r. zmieniają się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (ustawa z dnia 29 października 2010 r., Dz. U. Nr 225 poz.1465 z dnia 30.11.2010).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to nazwa pomocy, której udzielają pacjentom lekarze i pielęgniarki codziennie po godzinach pracy lekarzy POZ, całodobowo w weekendy i święta.


Nowe zasady udzielania świadczeń i przepisy prawne zobligowały ŁOW NFZ do podzielenia województwa na tzw. obszary zabezpieczenia, które nie zawsze są tożsame z granicami administracyjnym powiatów. Podział, który proponujemy spełnia wymóg stworzenia obszarów spójnych pod względem terytorialnym, komunikacyjnym i dostępności do placówek opieki zdrowotnej. Jest także najlepszy ze względów ekonomicznych.

Nowe zasady udzielania pomocy nie oznaczają likwidacji jakiejkolwiek poradni służby zdrowia!

To tylko nowy sposób organizowania pomocy w razie nagłego zachorowania.

W razie nagłego zagrożenia życia, czyli w razie porodu, urazu, zatrucia, wypadku, pacjenci nadal korzystają z pomocy pogotowia, izb przyjęć szpitali i SOR – szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Od 1 marca 2011 r. najlepsze placówki, wyłonione podczas konkursu ofert, będą udzielały pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – lekarskiej i pielęgniarskiej.

Do konkursu, który rozpoczął się 3 lutego br. i zostanie rozstrzygnięty 14 lutego 2011 r. mogła zgłosić się każda placówka, która spełnia wymagania przewidziane w przepisach.

Przy wyborze placówki Fundusz będzie się starał zapewnić pacjentom dostęp do diagnostyki rentgenowskiej i laboratoryjnej na miejscu.

Zgodnie z nowymi zasadami liczba dyżurujących lekarzy i pielęgniarek zależy od liczby mieszkańców. Na każde rozpoczęte 50 tysięcy ubezpieczonych będzie przypadał jeden zespół składający się z lekarza i pielęgniarki, którzy w razie potrzeby są w stanie przyjechać do pacjenta.

I tak na przykład obszar zabezpieczenia nr 28 – Pabianice obejmuje: w. Wodzierady, w. Brójce, w. Rzgów, m-w. Tuszyn, m. Pabianice, w. Dłutów, w. Dobroń, w. Ksawerów, w. Lutomiersk, w. Pabianice, który liczy 136 207 mieszkańców, przypadną co najmniej 3 zespoły złożone z pielęgniarki i lekarza. Naszym zdaniem taki podział oraz liczba lekarzy i pielęgniarek gwarantuje, że w razie potrzeby pacjent otrzyma pomoc także w domu.

Informację o wszystkich obszarach i liczbie lekarzy i pielęgniarek, którzy będą opiekowali się mieszkańcami znajdą Państwo w załączonych materiałach.

Listę poradni i miejsc, w których będzie udzielana pomoc opublikujemy na naszej stronie internetowej: www.nfz-lodz.pl. Informację tę przekażemy po zakończeniu konkursu, czyli około 15 lutego br; informacje zostaną także przekazane lokalnym mediom.

Przypominamy, że każdy pacjent, w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez względu na miejsce zamieszkania oraz to, gdzie udzielane są mu świadczenia w ramach POZ, otrzyma pomoc w każdej placówce, która udziela pomocy nocnej i świątecznej, w kraju, a nie jak do tej pory wyłącznie we wskazanej przez swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Prosimy o upublicznienie załączonej informacji dla pacjentów.

Jesteśmy przekonani, że nowe zasady udzielania pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej ułatwią pacjentom w Łódzkiem korzystanie z tej formy opieki w razie nagłego zachorowania.

Beata Aszkielaniec, rzecznik prasowy ŁOW NFZ

Łódź, 4 lutego 2011 r.

Informacja dla pacjentów

Od 1 marca 2011 r, zmieniają się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dotąd pomocy w razie nagłego zachorowania udziały wyłącznie te poradnie, które wskazał lekarz POZ, u którego leczyli się Państwo, na co dzień.

Teraz opiekę nad pacjentami w godzinach od 18 do 8, w soboty, niedziele i święta przejmą placówki wyłonione podczas konkursu ofert. Przy ich wyborze Fundusz będzie się starał, aby pacjenci na miejscu mieli zapewniony dostęp do diagnostyki rentgenowskiej i laboratoryjnej.

W Łodzi, którą podzieliliśmy na 6 obszarów, w 6 miejscach pacjentów będzie obsługiwać 17 zespołów, złożonych z lekarza i pielęgniarki, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.

Informację o tym, gdzie otrzymają Państwo pomoc – najbliżej domu – znajdą Państwo w swojej poradni POZ (musi być umieszczona w widocznym miejscu), w oddziale NFZ lub na stronie Funduszu. Ponieważ trwa konkurs ofert, o tym, gdzie się leczyć zgodnie z nowymi zasadami poinformujemy Państwa w połowie lutego br.

Przypominamy, że w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, każdy pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, będzie mógł skorzystać z pomocy tam, gdzie będzie miał najbliżej.

Jesteśmy przekonani, że nowe zasady udzielania pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej ułatwią Państwu korzystanie z tej formy opieki w razie nagłego zachorowania.

Pytania związane z nowymi zasadami nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prosimy kierować pod adres e-mail: skarqi@nfz-lodz.pl lub telefon: 194 88.

 

Załącznik z Mapami

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.