Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

I Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii

Written by admin, 15 października, 2012

I Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii

 

Województwo Łódzkie jest organizatorem I Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii. Jest to jedna z kluczowych inicjatyw gospodarczych, skupiająca się na zrównoważonym rozwoju, propagowaniu stosowania zielonych technologii i ekologicznych rozwiązań w ramach Drowadzonei produkcji. Kongres odbędzie się w Łodzi, w dniu 9 listopada br., w andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Mając na uwadze nowatorski charakter i ogromne znaczenie tematyki poruszanej podczas I Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii, w imieniu swoim oraz władz samorządowych Regionu Łódzkiego pragnę serdecznie zaprosić do udziału w tej inicjatywie.

Bogaty program merytoryczny Kongresu z pewnością pozwoli na omówienie ważnych obszarów decydujących o wspieraniu rozwoju biogospodarki i dążeniu do inteligentnego i ekologicznego rozwoju przedsiębiorczości, charakteryzującego się większym poszanowaniem zasobów naturalnych. W programie imprezy przewidywane są wykłady, prelekcje oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. Organizacja Kongresu jest odpowiedzią na wypracowaną przez Komitet Regionów przy Parlamencie Europejskim opinię „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”. Jednym z głównych aspektów tego dokumentu jest położenie nacisku na realizację zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem przez samorządy terytorialne i władze lokalne.

Wierzę, że wydarzenie to przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą konkurencyjność biogospodarki naszych regionów w ramach sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.

Zwracam się także z prośbą o promocję I Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii dostępnymi źródłami np. poprzez Państwa stronę internetową. Bylibyśmy również wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Kongresie wśród lokalnej przedsiębiorczości. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową www.bioekonomia.lodzkie.pl. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje i program merytoryczny.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.