Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

GSW- Zapytanie o cenę

Written by Administrator, 3 lipca, 2020

Gminna Spółka Wodna w Łubnicach zwraca się o przedstawienie „Oferty cenowej” na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracyjnych usytuowanych na terenie gminy Łubnice.
Zakres prac do wykonania:
– wycięcie zakrzaczeń i drzew
– wykaszanie traw i porostów oraz ich wygrabienie
– odmulenie dna rowów
– oczyszczenie i wyrównanie skarp
– rozplantowanie urobku
– oczyszczenie wylotów drenarskich
– długość urządzeń melioracyjnych do konserwacji to 4-6 km. oraz koszenie rowów melioracyjnych o długości 18-20 km.
Zakres prac uzależniony będzie od uzyskania środków finansowych.
Ofertę cenową prosimy przedłożyć do dnia 10.07.2020 r. do sekretariatu Urzędu Gminy w Łubnicach lub do przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Łubnicach ul. Ogrodowa 6 – Jan Musiałek telefon kontaktowy 627847222. Zarząd Spółki Wodnej zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.