Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Gospodarka

Written by admin, 11 sierpnia, 2008

Rolnictwo

ULOTKA1 Integrowana Ochrona Roślin

ULOTKA2 Integrowana Ochrona Roślin

Gmina Łubnice jest gminą rolnicza, z pracy w rolnictwie utrzymuje się ok. 80 % mieszkańców . Powierzchnia UR wynosi 4716 ha , z tego GO 4088 ha w strukturze zasiewów ok. 74% zajmują zboża , 10% ziemniaki , 2% przemysłowe , pozostałe to uprawy pastewne. W produkcji zwierzęcej dominującą pozycję zajmuje chów trzody chlewnej. Gmina posiada biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków, która przyjmuje aktualnie kolektorem sanitarnym ścieki z trzech wsi: Łubnice, Dzietrzkowice i Kol. Dzietrzkowice oraz ścieki dowożone z terenu całej gminy i legalne wysypisko odpadów stałych z możliwością składowania do 2020 roku. 

Gmina jest całkowicie zwodociągowana posiada 4 stacje wodociągowe: Łubnice, Dzietrzkowice, Kol. Dzietrzkowice i Wójcin. Długość sieci wodociągowej wynosi ok.38 km. 

Nowoczesna centrala automatyczna, do której przyłączonych jest 794 abonentów w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie łączności telefonicznej.

Podmioty gospodarcze:

 

o Spółdzielnia Pracy Krawców „PIONIER” – produkcja bielizny damskiej

– prezes tel. 062 78 47 085 

– księgowość, 062 78 47 012 

– adres, 98-432 Łubnice ul. G. Sikorskiego 125. 

o Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ELA” – produkcja bielizny damskiej

– s. c. Ela i Henryk Warga , tel.(062) 7847038 

– adres, Łubnice ul. G. Sikorskiego 121. 

o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „IZA” – produkcja i sprzedaż bielizny damskiej

– s. c Kowal Lucjan – Olek Teresa 

– adres, Łubnice ul. G. Sikorskiego 74. 

o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe – produkcja i handel odzieży niemowlęcej i dziecięcej

– Szynczewski Henryk i Małgorzata, tel.(062) 7847724 

– adres, 98-433 Dzietrzkowice ul.Kościuszki 44. 

o Stacja Kontroli Pojazdów – Łubnice ul.G.Sikorskiego – baza Kółka Rolniczego

– tel.(062) 7847776. 

o Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „MARS” – skup i ubój zwierząt rzeźnych

– s. c Przybyła Lucjan- Przybyła Marek 

– adres: Łubnice ul. Cmentarna 3,

– tel. 062 78 47 123, 0906 75 852. 

o W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wójcinie

– tel. 062 78 47 368

– adres: ul. Dzierżyńskiego Wójcin ,znajdują się wolne pomieszczenia o pow.11oo m2 do zagospodarowania z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.