Herb Gminy


Gmina Łubnice

Harmonogram

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Twojej miejscowości

Sprawdź

Ogłoszenia

Sprawdź obwieszczenia i inne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń urzędowych

Sprawdź

Zapytania ofertowe

Znajdziesz w tym miejscu zapytania złożone na wykonanie projektów w naszej gminie

Zapytania

Najnowsze informacje

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

UWAGA! Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec skradziono środki ochrony roślin, które zostały zablokowane w Niemczech z powodu niezgodności jakościowych. Istnieje ryzyko ponownego pojawienia się tych środków na rynkach krajów Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Są to następujące środki ochrony roślin: Synergy Generikc Metamitron – numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu  w Niemczech 00A235-00, […]

by Administrator, 9 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Obwieszczenie – zawiadomienie o zakończeniu postępowania Wójt Gminy Łubnice z dnia 09.08.2022r., znak: RI.6220.1.7.2022

by Aleksandra Strąg, 9 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubnice w 2022r.

I. Informacje ogólne: 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327) zwanej dalej „ustawą”, Wójt Gminy Łubnice zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków […]

by Administrator, 4 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Łubnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

by Administrator, 3 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Łubnice przypomina, że w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2022r.        Wnioski wraz z załączonymi fakturami wystawionymi za okres od 1 lutego roku do 31 lipca 2022 roku przyjmowane będą w […]

by Administrator, 2 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Sołectwo Łubnice otrzymało wsparcie dla sołectw w ramach konkursu #SołectwonaPlus”

Wsparcie #SołectwonaPlus” przyznane Zarząd Województwa Łódzkiego Województwo Łódzkie w wysokości 12 000,00 z przeznaczeniem na ” Siłownie napowietrzną”. Celem projektu jest uatrakcyjnienie placu zabaw w Łubnicach. W realizację projektu będą zaangażowane stowarzyszenia z sołectwa Łubnice: członkinie KGW, Stowarzyszenie 50+ oraz Druhowie Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach.

by Administrator, 1 sierpnia, 2022

Czytaj więcej

Syreny zawyją w rocznicę Powstania Warszawskiego

W rocznicę Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz.17:00 w naszej gminie  i całym województwie łódzkim zawyją syreny alarmowe. Będą to ćwiczenia zlecone przez Wojewodę Łódzkiego Zarządzeniem 131/2022 z dnia 18 lipca 202 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Celem treningu, jak podaje komunikat Wojewody jest przygotowanie ludności do odbioru […]

by Administrator, 26 lipca, 2022

Czytaj więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6220.1.1.2022 z dnia 13.07.2022 r. o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia

by Administrator, 13 lipca, 2022

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że w dniu 7 lipca 2022 roku (czwartek) w godzinach od 8.00 do 10.00 mogą występować przerwy w dostawie wody z wodociągu w Dzietrzkowicach, w szczególności na terenie miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i Andrzejów. Za przerwę w dostawie wody i związane z tym utrudnienia przepraszamy.

by Anna Sikorska, 6 lipca, 2022

Czytaj więcej

Absolutorium dla Wójta Gminy Łubnice

W środę 29 czerwca 2022 r. na ostatniej sesji Radni Gminy Łubnice podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice Michałowi Pazek wotum zaufania, a następnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Rada Gminy Łubnice na XXXVI sesji przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok. Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa […]

by Administrator, 1 lipca, 2022

Czytaj więcej

UPAŁY

W związku z prognozami dotyczącymi upałów jakie mają nastąpić w najbliższych dniach przypominamy o najważniejszych zaleceniach. Należy pamiętać, że upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i  osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. Bezpieczne zachowania i rekomendacje to: unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 […]

by Administrator, 30 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Likwidacja stowarzyszenia „Łubniczanki na szlaku bursztynowym” w Łubnicach

by Administrator, 27 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia -wodociąg Kolonia Dzietrzkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Kolonii Dzietrzkowice przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieluniu stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie […]

by Anna Sikorska, 22 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia -wodociąg Dzietrzkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Dzietrzkowicach przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieluniu stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości […]

by Anna Sikorska, 22 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Pies szuka właściciela

Poszukiwany właściciel lub nowy dom dla psa. Zadbany i posłuszny obecnie znajduję się na terenie oczyszczalni w Łubnicach. Kontakt: 62 784 70 25

by admin, 22 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Drogi Mieszkańcu! Złóż deklarację o źródle ogrzewania do 30.06.2022 r., zostało już tylko 10 dni!

Obowiązek dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnych jak i niemieszkalnych (np. firm, budynków gospodarczych, produkcyjnych, usługowych, handlowych, garaży oraz innych budynkow niemieszkalnych). Jak złożyć deklarację: – w formie elektronicznej, czyli przez internet (przez profil zaufany, platformę epuap) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób – https://ceeb.gov.pl/ – wypełniony dokument można złożyć również osobiście w Urzędzie Gminy w […]

by Administrator, 20 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Zapytanie o ofertę cenową

Zapytanie o ofertę cenową Gminna Spółka Wodna w Łubnicach zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracyjnych usytuowanych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej. Zakres czynności: Koszenie traw na rowach melioracyjnych o długości 12 km w terminie 1.08.2022 – 31.08.2022 Długość konserwacji rowów melioracyjnych może ulec zmianie w zależności od uzyskanych środków […]

by Administrator, 9 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Wypełnij obowiązkową deklarację o źródle ogrzewania do 30 czerwca!

CEEB.GOV.PL

by Administrator, 7 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Urząd Gminy nieczynny 17.06

Zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2021 Urząd Gminy nie będzie czynny w piątek 17.06.2022r. Za utrudnienia przepraszamy

by Administrator, 1 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Dzień Dziecka

by Administrator, 1 czerwca, 2022

Czytaj więcej

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Gminy Powiatu Wieruszowskiego