Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Gabaryty 2018

Written by Administrator, Marzec 6, 2018

Informacja

Pierwsza zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w dniach 26 – 30 marca 2018 roku, według następującego harmonogramu:

– 26 marca 2018 rokumiejscowości: Brzozówka i Kolonia Dzietrzkowice

– 27 marca 2018 roku – miejscowości: Ludwinów, Rzepisko, Jeziorko, Gielniówka

– 28 marca 2018 roku – miejscowości: Andrzejów i Wójcin

– 29 marca 2018 roku – miejscowość: Łubnice

– 30 marca 2018 roku – miejscowość: Dzietrzkowice

Druga zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w dniach 5 – 9 listopada 2018 roku, według następującego harmonogramu:

– 5 listopada 2018 rokumiejscowości: Ludwinów, Rzepisko, Jeziorko i Gielniówka

– 6 listopada 2018 roku – miejscowości: Andrzejów i Wójcin

– 7 listopada 2018 roku – miejscowości: Łubnice

– 8 listopada 2018 roku – miejscowość: Dzietrzkowice

– 9 listopada 2018 roku – miejscowość: Brzozówka i Kolonia Dzietrzkowice

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

  1. Zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia, telewizory monitory, lodówki, pralki).
  2. Zużyte opony (małe do 1250 mm) – duże opony od ciągników rolniczych nie będą odbierane, można je natomiast przekazywać do PSZOK zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach, ul. Byczyńska.
  3. Złom metalowy.
  4. Wykładziny, dywany.
  5. Zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami).
  6. Odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.).
  7. Baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą odbierane:

– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła

– odzież, kołdry, pierzyny

– szkło luzem

– opakowania po farbach i lakierach

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych

– zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Uwaga !!! Gabaryty należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6 rano.

Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane!

Ponadto odpady wielkogabarytowe, AGD i RTV można oddawać do punktu PSZOK w Łubnicach, teren oczyszczalni ścieków w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 9 – 13.