Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Gabaryty 2018 II

Written by Administrator, Październik 30, 2018

Druga zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w dniach 5 – 9 listopada 2018 roku, według następującego harmonogramu:

– 5 listopada 2018 rokumiejscowości: Ludwinów, Rzepisko, Jeziorko i Gielniówka

– 6 listopada 2018 roku – miejscowości: Andrzejów i Wójcin

– 7 listopada 2018 roku – miejscowości: Łubnice

– 8 listopada 2018 roku – miejscowość: Dzietrzkowice

– 9 listopada 2018 roku – miejscowość: Brzozówka i Kolonia Dzietrzkowice

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

  1. Zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia, telewizory monitory, lodówki, pralki).
  2. Zużyte opony (małe do 1250 mm) – duże opony od ciągników rolniczych nie będą odbierane, można je natomiast przekazywać do PSZOK zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach, ul. Byczyńska.
  3. Złom metalowy.
  4. Wykładziny, dywany.
  5. Zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami).
  6. Odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.).
  7. Baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą odbierane:

– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła

– odzież, kołdry, pierzyny

– szkło luzem

– opakowania po farbach i lakierach

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych

– zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Uwaga !!! Gabaryty należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6 rano.

Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane!

Ponadto odpady wielkogabarytowe, AGD i RTV można oddawać do punktu PSZOK w Łubnicach, teren oczyszczalni ścieków w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 9 – 13.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 17 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 19

Kolonia Dzietrzkowice (pn, wt, śr) – od 15 do 22

Dzietrzkowice (czw, pt) – od 15 do 22 oraz (sobota) – od 10 do 15

PSZOK