Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Efekty wdrażania i postęp w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”

Written by Administrator, 28 września, 2020

Wieruszów, wrzesień 2020

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. LSR jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą”.

Wdrażanie LSR polega na wyborze podmiotów, które uzyskują pomoc finansową w ramach budżetu będącego w dyspozycji LGD. W LSR wyznaczone zostały dwa obszary wsparcia: przedsiębiorczość i poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Poniżej podsumowujemy stan wdrażania LSR i przypominamy podstawowe informacje o LSR.

Efekty wdrażania LSR

W Lokalnej strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” przewidziano dwa obszary, w których udzielone zostanie wsparcie:

 • I obszar – przedsiębiorczość (podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej)
 • II obszar – poprawa jakości życia lokalnej społeczności

W I obszarze udzielona za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” pomoc umożliwiła podjęcie działalności gospodarczej przez 24 osoby fizyczne. Działalność podjęły osoby, które chcą kształtować swoją przyszłość zawodową poprzez prowadzenie własnych firm. Powstały firmy w zakresie:

 • opieki nad zwierzętami domowymi,
 • usług fotograficznych wykonywane z dronów,
 • przecierania drewna trakiem mobilnym,
 • instalatorstwa grzewczego, wodno-kanalizacyjnego, sanitarnego, wentylacyjnego,
 • projektowania i pielęgnacji zieleni,
 • wulkanizacji,
 • gastronomii,
 • projektowania i budowy maszyn,
 • usługowego cięcia płyt wiórowych,
 • terapii energotonowej i masażu,
 • regeneracji i naprawy wtryskiwaczy samochodowych,
 • usług geodezyjnych i klasyfikacyjnych,
 • usług architektoniczno – projektowych,
 • mechaniki samochodowej,
 • usług weterynaryjnych,
 • utworzenia sklepu internetowego branży meblarskiej,
 • świadczenia usług z zakresu inżynierii, gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska,
 • pomocy społecznej,
 • aranżacji, projektowania, fotografii wnętrz i projektowania produktów,
 • produkcji stelaży tapicerskich,
 • rękodzieła artystycznego,
 • usług załadunku i przeładunku towarów,
 • produkcji palet.

12 firm prowadzących działalność na obszarze objętym strategią otrzymało wsparcie na rozwinięcie swojej działalności. Wiązało się to z zatrudnieniem nowych pracowników. W związku z rozwojem firm powstało ok. 30 nowych miejsc pracy.

Podobnie jak w przypadku podejmowania działalności branże, w których działają beneficjenci pomocy w tym zakresie, są bardzo różnorodne. Są to między innymi:

 • usługi mechaniczno-blacharskie,
 • usługi budowlane,
 • tapicerstwo,
 • meblarstwo,
 • transport,
 • produkcja opakowań
 • szwalnia,
 • handel internetowy.

W II obszarze dzięki środkom uzyskanym za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” zostały zrealizowane inwestycje służące poprawie dostępności obiektów rekreacyjnych i kulturalnych.

Beneficjentami pomocy są:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZASTARACH
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa
 • Gmina Sokolniki
 • Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Swoboda
 • Gmina Galewice
 • Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA OSOWA „POD KOSTRZEWĄ”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „PODZAMCZE” W WIERUSZOWIE
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lututowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach
 • PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W LUTUTOWIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻDŻARACH
 • Stowarzyszenie „Pomocny Dom”
 • „STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
 • MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC”
 • GMINA WIERUSZÓW
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie
 • GMINA CZASTARY
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADOSTÓW
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Osowej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dymkach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiczu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach

Powstało lub zostało przebudowanych:

 • 6 placów zabaw,
 • 1 park street workout,
 • 5 siłowni,
 • 3 boiska,
 • 3 altany,
 • 4 centra kultury,
 • 1 izba pamięci,
 • 5 plenerowych obiektów rekreacyjny

Dokonano również inwestycji mających na celu ulepszenie zasobów należących do dziedzictwa lokalnego lub wsparcia podmiotów działających na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego:

 • renowacja starego cmentarza w Węglewicach,
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym kościele pw. NMP w Łubnicach,
 • zakup mundurów dla Orkiestry Dętej OSP w Łubnicach,
 • zakup strojów dla członkiń KGW,
 • podświetlenie zabytkowe baszty w Bolesławcu,
 • zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry w Klonowej,
 • renowacja obelisku upamiętniającego II wojnę światową w Klonowej,
 • doposażenie w sprzęt AGD kół gospodyń w Kamionce, Żdżarach, Mieleszynie,
 • Zakup amfiteatru mobilnego i doposażenie orkiestry OSP Wieruszów w instrumenty muzyczne,
 • Zakup namiotu dla biblioteki w Sokolnikach

Ofertę spędzania wolnego czasu dla lokalnych społeczności wzbogacały wydarzenia oparte o lokalne dziedzictwo kulturowe:

 • Tradycja na scenie – pierwszy wieruszowski jarmark w niepodległej Polsce. Cykl warsztatów oraz spektakl plenerowy – jarmark w Wieruszowie
 • Smaki tradycji – promocja potraw regionalnych oraz imprezy kulinarne w gminie Wieruszów
 • Festiwal lokalnych kulinariów i wystawa produktów żywnościowych w Sokolnikach,
 • Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec,
 • Warsztaty muzyczne – Orkiestra Dęta OSP Wieruszów jako element tożsamości lokalnej,
 • Warsztaty teatralne, plastyczne, literackie oraz wyjazdy edukacyjne dla mieszkańców gminy Łubnice,
 • Warsztaty promujące lokalną kulturę i tradycje dla dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec.

Stan realizacji LSR na wrzesień 2020 roku

LGD ogłosiła 17 naborów wniosków o przyznanie pomocy, z tego 14 naborów dotyczyło operacji ogólnych, a 3 nabory miały na celu wybranie zadań realizowanych w ramach projektów grantowych.

L.p. Numer
naboru
Zakres tematyczny Środki dostępne w naborze
1 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 50 000,00 zł 0,00 zł
2 2/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 70 000,00 zł 490 000,00 zł
3 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 100 000,00 zł 400 000,00 zł
4 4/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej 1 307 332,50 zł
5 5/2017 Zachowanie dziedzictwa lokalnego – inwestycje (pr. ogólne) 219 651,00 zł
6 6/2017 Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne) 395 839,62 zł
7 7/2017 Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia (pr. ogólne) 212 890,00 zł
8 8/2017 Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne) 408 640,52 zł
9 9/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 50 000,00 zł 200 000,00 zł
10 1/2018 Wzmocnienie kapitału społecznego, (pr. ogólne)) 50 000,00 zł
11 2/2018 Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne) 347 368,00 zł
12 3/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej 186 300,00 zł
13 1/2018/G Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty) 260 325,00 zł
14 2/2018/G Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty) 264 490,00 zł
15 3/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia/inwestycje (granty) 234 440,00 zł
16 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 70 000,00 zł 630 000,00 zł
17 2/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia/inwestycje (pr. ogólne) 134 890,00 zł

Oceną i wyborem wniosków zajmowała się Rada „Między Prosną a Wartą” – LGD.

Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – LGD
w okresie 2016-2019
L.p. Data posiedzenia Przedmiot posiedzenia (nr i zakres naboru)
1 02.12.2016 r. Sprawy organizacyjne
2 01.03.2017 r.
i 13.03.2017 r.
1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 50 000,00 zł
2/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 70 000,00 zł
3/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 100 000,00 zł
4/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej
5/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – inwestycje (pr. ogólne)
6/2017 – Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)
3 07.04.2017 r. Rozpatrzenie protestów
4 05.06.2017 r. Rozpatrzenie protestów
5 09.10.2017 r. 7/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia (pr. ogólne)
8/2017 – Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)
9/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 50 000,00 zł
6 12.03.2018 r. 1/2018 – Wzmocnienie kapitału społecznego,(pr. ogólne))
2/2018 – Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)
3/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej
7 04.07.2018 r. 1/2018/G – Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty)
8 16.11.2018 r. 2/2018/G – Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty)
3/2018/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia/inwestycje (granty)
9 06.11.2019 r. 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 70 000,00 zł
2/2019 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego – wydarzenia/inwestycje (pr. ogólne)

Złożono 121 wniosków na łączną kwotę pomocy 9 944 331 zł. W limicie dostępnych środków znalazły się 82 wnioski na kwotę 5 746 664 zł.

W I obszarze (rozwój przedsiębiorczości) pomoc uzyskało 35 wniosków na kwotę 3 213 633 zł.

W II obszarze (wspieranie operacji służących poprawie życia lokalnej społeczności) pomoc uzyskało 47 wniosków na kwotę 2 528 534 zł.

Tab.1 Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych do końca 2019 roku.

Liczba wniosków Wnioskowana wartość pomocy
Wnioski złożone ogółem 121 9 944 337 zł
Wnioski wybrane do finansowania 115 9 334 637 zł
Umowy o realizację operacji
(operacje zakończone i w trakcie realizacji)
82 5 742 167 zł
Operacje zrealizowane 70 4 877 278 zł

Tab. 2 Stan realizacji LSR na wrzesień 2020 r.

Zakres tematyczny Liczba operacji Wartość pomocy
Podjęcie działalności gospodarczej 24 1 720 000 zł
Rozwijanie działalności gospodarczej 11 1 493 633 zł
Wzmocnienie kapitału społecznego 1 50 000 zł
Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne 12 450 701 zł
Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia 7 351 170 zł
Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna 27 1 676 663 zł

Tab. 3

Podział operacji w podziale wg gmin
(bez przedsiębiorców)

(dla JST uwzględniono kwoty wkładu budżetu państwa)
(uwzględniono operacje zrealizowane i w trakcie realizacji)
Gmina Liczba operacji Wartość pomocy
Bolesławiec 8 199 130 zł
Czastary 3 247 120 zł
Galewice 6 432 965 zł
Klonowa 5 187 118 zł
Lututów 8 329 235 zł
Łubnice 6 260 939 zł
Sokolniki 4 196 796 zł
Wieruszów 7 675 231 zł

Tab. 4

Podział operacji w podziale wg gmin
– tylko przedsiębiorcy

(uwzględniono operacje zrealizowane i w trakcie realizacji)
Gmina Liczba operacji Wartość pomocy
Bolesławiec 4 226 301 zł
Czastary 2 205 381 zł
Galewice 9 927 179 zł
Klonowa 2 140 000 zł
Lututów 1 70 000 zł
Łubnice 4 292 800 zł
Sokolniki 3 470 000 zł
Wieruszów 10 881 971 zł

Tab. 5

Realizacja wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju
(uwzględniono operacje zrealizowane i w trakcie realizacji)
Zakres tematyczny Nazwa
wskaźnika
Wartość wskaźnika
określona w LSR
Realizacja
wskaźnika
(stan na 31 sierpnia 2020)
Podjęcie działalności gospodarczej Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw 37 24
Rozwijanie działalności gospodarczej Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój 12 11
Wzmocnienie kapitału społecznego Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty 1 1
Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/
wyposażone
13 13
Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego 15 17
Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej 40 34

W naszym serwisie internetowym www.lgd-wieruszow.pl prezentujemy przykłady operacji zrealizowanych w ramach LSR. Stanowią one stanowią tzw. „dobre praktyki” oznacza to, że mogą być inspiracją dla osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Materiał został przygotowany przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów, tel. 62 7813929, e-mail:
lgd.wieruszow@wp.pl

www.lgd-wieruszow.pl

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.