Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

Written by admin, Luty 1, 2017

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

 

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 20142020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.

Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

 

Do udziału w Działaniach Towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2016.

Tematyka Działań Towarzyszących obejmuje:

o DIETETYKĘ Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI o EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ o WARSZTATY KULINARNE

Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.