Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach „ Postępowanie niniejszego zapytania ofertowego pn. „”Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach prowadzone jest na podstawie art, 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami ). umowy o przyznaniu pomocy Nr 00066-6935-UM0510082/17UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 […]

by admin, 5 lutego, 2018

Czytaj wiecej

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe Dotyczy projektu pn. „Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym Kościele pw. NMP w Łubnicach” realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0510083/17UDA-RPLD.04.02.02.-10-0025/16-00 z dnia 28 września 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załączniki: Zapytanie ofertowe Projekt budowlany Formularz oferty Projekt umowy

by admin, 29 stycznia, 2018

Czytaj wiecej

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE              Gmina Łubnice w związku z realizacją przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

by admin, 8 grudnia, 2017

Czytaj wiecej