Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Podatki

Opłaty lokalne

Wszystkie opłaty w jednym miejscu ODPADY KOMUNALNE 25 zł –bez kompostownika 20 zł z kompostowaniem odpadów Bio ŚCIEŻKI DOWOŻONE DO OCZYSZCZALNI: 9 zł netto dla ścieków przywożonych z poza terenu Gminy Łubnice 10 zł netto dla ścieków przywożonych z poza terenu Gminy Łubnice dla mieszkańców, którzy mogą podłączyć się do kanalizacji sanitarnej 4,47 zł netto […]

by Administrator, 11 stycznia, 2021

Czytaj wiecej

Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych!

Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych!        Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, że podjąłem decyzję w porozumieniu z sołtysami o wstrzymaniu prowadzenia inkasa podatków przez inkasentów wyznaczonych uchwałą Rady Gminy do odwołania, a w szczególności III raty 2020r. płatnej do 15 września br.        Powyższa decyzja dotyczy inkasa […]

by Administrator, 8 września, 2020

Czytaj wiecej

PODATKI

Płatności z tytułu podatków można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Łubnicach SBL Kępno o/Łubnice 5 8413 0000 0800 0404 2000 0008 podając w tytule przelewu: rodzaj zobowiązania podatkowego, ratę, imię i nazwisko podatnika oraz nr rejestru podatnika, który znajduje się w lewym górnym rogu nakazu podatkowego. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY

by Anna Trafarska, 21 maja, 2020

Czytaj wiecej