Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Projekt Kapitał Ludzki

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionego zamówienia:

by admin, Marzec 31, 2014

Czytaj wiecej

Wnioski w sprawie zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego

Wnioski w sprawie zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego

by admin, Wrzesień 7, 2012

Czytaj wiecej