Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Projekt Kapitał Ludzki

PŻ 2014-2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) od dnia 01 maja 2015 roku przyjmowane będą wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących.

by admin, Maj 12, 2015

Czytaj wiecej

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1a/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE AKTUALIZACJA   W związku z błędnym zapisem treści zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy do realizacji programu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach publikuje poprawną treść zapytania ofertowego. Błąd dotyczył szczegółowego zakresu zadań wykonawcy, było: 2/ 18 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego  prowadzonego […]

by admin, Kwiecień 7, 2014

Czytaj wiecej

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionego zamówienia:

by admin, Marzec 31, 2014

Czytaj wiecej

Wnioski w sprawie zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego

Wnioski w sprawie zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego

by admin, Wrzesień 7, 2012

Czytaj wiecej