Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Projekt Kapitał Ludzki

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli […]

by admin, 4 sierpnia, 2016

Czytaj wiecej

Program 500+

Program 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500+). Wnioski przyjmowane będą od dnia 01.04.2016 roku.

by admin, 22 marca, 2016

Czytaj wiecej

OGŁOSZENIE GOPS

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2015/2016 należy składać w terminie od 01 września 2015 r. do 15 września 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzór wniosku dostępny na stronie […]

by admin, 18 sierpnia, 2015

Czytaj wiecej

PŻ 2014-2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) od dnia 01 maja 2015 roku przyjmowane będą wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących.

by admin, 12 maja, 2015

Czytaj wiecej

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1a/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE AKTUALIZACJA   W związku z błędnym zapisem treści zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy do realizacji programu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach publikuje poprawną treść zapytania ofertowego. Błąd dotyczył szczegółowego zakresu zadań wykonawcy, było: 2/ 18 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego  prowadzonego […]

by admin, 7 kwietnia, 2014

Czytaj wiecej

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionego zamówienia:

by admin, 31 marca, 2014

Czytaj wiecej

Wnioski w sprawie zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego

Wnioski w sprawie zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego

by admin, 7 września, 2012

Czytaj wiecej