Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Projekt Kapitał Ludzki

Warsztaty Kulinarne

Warsztaty Kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 W dniu 02 lutego 2018 roku zostały zorganizowane warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z Bankiem Żywności w Sieradzu. Uczestnikami warsztatów były wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu […]

by admin, 2 lutego, 2018

Czytaj wiecej

Ogłoszenie Żywnościowe

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017) współfinansowanego ze środków UE od dnia 01 września 2017 roku przyjmowane będą wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: […]

by admin, 5 września, 2017

Czytaj wiecej

Wnioski o Stypendia

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego […]

by admin, 9 sierpnia, 2017

Czytaj wiecej

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 KOMUNIKAT !!!!!! Od 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można pobrać od 01 sierpnia 2017 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach. Wnioski dostępne są również na stronie internetowej www.mpips.gov.pl w zakładce wsparcie […]

by admin, 26 lipca, 2017

Czytaj wiecej

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

 

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 20142020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.

Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

by admin, 1 lutego, 2017

Czytaj wiecej

wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od sierpnia 2016 roku przyjmuje wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.   Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód nie przekracza kwoty: · 771,00 zł – dla osoby w rodzinie, ·951,00 zł – dla […]

by admin, 2 września, 2016

Czytaj wiecej

Karta Dużej Rodziny Zaproszenie

Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

by admin, 11 sierpnia, 2016

Czytaj wiecej