Warsztaty Kulinarne

Warsztaty Kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 W dniu 02 lutego 2018 roku zostały zorganizowane warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z Bankiem Żywności w Sieradzu. Uczestnikami warsztatów były wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu […]

Czytaj artykuł ►

Ogłoszenie Żywnościowe

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017) współfinansowanego ze środków UE od dnia 01 września 2017 roku przyjmowane będą wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: […]

Czytaj artykuł ►

Wnioski o Stypendia

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego […]

Czytaj artykuł ►
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast