Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Projekt Kapitał Ludzki

Warsztaty kulinarne

  Warsztaty Kulinarne i Dietetyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 W dniu 01 kwietnia 2019 roku zostały zorganizowane warsztaty kulinarne oraz warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2018) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z Bankiem Żywności w Sieradzu. Uczestnikami warsztatów byli wyłącznie mieszkańcy […]

by admin, Kwiecień 5, 2019

Czytaj wiecej

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, fax, tel. (0-62) 78-47-023 e-mail: gops@uglubnice.com.pl Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny. Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze […]

by admin, Marzec 1, 2019

Czytaj wiecej

Zarządzenie Nr. 2/2018 Kierownika GOPS

by admin, Grudzień 3, 2018

Czytaj wiecej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 1.402,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, […]

by admin, Październik 29, 2018

Czytaj wiecej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie od 01 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego […]

by admin, Sierpień 9, 2018

Czytaj wiecej