Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Projekty

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m” Nazwa funduszu: Funduszu Dróg Samorządowych Wartość dofinansowania: 544 914,02 zł Całkowita wartość zadania: 849 884,52 zł Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, budowę nawierzchni […]

by Administrator, 4 czerwca, 2021

Czytaj wiecej

„Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m” Nazwa funduszu: Funduszu Dróg Samorządowych Wartość dofinansowania: 908 072,00 zł Całkowita wartość zadania: 1 397 034,97 zł Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót: rozbiórkę istniejącej nawierzchni i pogłębienie koryta, wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni mieszanką z […]

by Administrator, 4 czerwca, 2021

Czytaj wiecej

„Remont budynku OSP w Ludwinowie służący jako centrum kultury”.

by Anna Trafarska, 20 listopada, 2019

Czytaj wiecej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

Gmina Łubnice informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZI.271.1.1.2019, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, w dniu 14 listopada 2019r. została […]

by Administrator, 14 listopada, 2019

Czytaj wiecej

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej skończona.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska” Zgodnie z § 5 ust. 8 umowy o przyznaniu pomocy Nr 00032-65150-UM0500125/17 z dnia 27 lipca 2017r. Wójt Gminy Łubnice informuje, iż z dniem 19 lipca 2019r. została zakończona realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej […]

by Administrator, 30 września, 2019

Czytaj wiecej

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

16 listopada 2018r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, a Gminą Łubnice została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr UD-RPLD.04.02.02-10-0047/17-00 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na warunkach określonych w umowie […]

by Administrator, 19 listopada, 2018

Czytaj wiecej

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIETRZKOWICACH

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa inwestycji: WND-RPLD.02.06.00-00-087/09-00 „TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W DZIETRZKOWICACH” Całkowita wartość projektu: 419 653 zł Kwota dofinansowania z EFRR: 351 698 zł Nazwa beneficjenta: Gmina Łubnice Projekt pt. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach polega na przeprowadzeniu prac budowlanych – modernizacyjnych budynku oraz jego instalacji grzewczej […]

by admin, 26 maja, 2010

Czytaj wiecej