Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie

Łubnice, dnia 21.10.2019 r. Znak: 6220.1.38.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z […]

by Aleksandra Strąg, Październik 21, 2019

Czytaj wiecej

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.2204 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – lokal użytkowy o […]

by Administrator, Październik 14, 2019

Czytaj wiecej

Noc bibliotek

NOC BIBLIOTEK w WÓJCINIE W wójcińskiej bibliotece po raz kolejny odbyła się „Noc Bibliotek”, w tym roku po raz pierwszy jesienią, 5 października 2019 roku, włączyliśmy się w ogólnokrajowe świętowanie tego wydarzenia. Wystartowaliśmy o godzinie 18.00, z udziałem prawie 60 uczniów ze szkół podstawowych z Wójcina i z Łubnic. Punktem przewodnim były warsztaty literacko-plastyczne z […]

by admin, Październik 11, 2019

Czytaj wiecej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informacja Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w dniach 4 do 8 listopada 2019 roku, według następującego harmonogramu: – 4 listopada 2019 roku – miejscowości: Łubnice – 5 listopada 2019 roku – miejscowości: Brzozówka i Kolonia Dzietrzkowice – 6 listopada 2019 roku – miejscowości: Dzietrzkowice -7 listopada 2019 roku – miejscowość: Ludwinów, Rzepisko, Jeziorko, Gielniówka […]

by admin, Październik 1, 2019

Czytaj wiecej

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej skończona.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska” Zgodnie z § 5 ust. 8 umowy o przyznaniu pomocy Nr 00032-65150-UM0500125/17 z dnia 27 lipca 2017r. Wójt Gminy Łubnice informuje, iż z dniem 19 lipca 2019r. została zakończona realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej […]

by Administrator, Wrzesień 30, 2019

Czytaj wiecej