Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Kontrola

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Łubnice będą przeprowadzane kontrole w zakresie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych za okres od 1 kwietnia 2018 r. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych. […]

by admin, Marzec 29, 2019

Czytaj wiecej

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

by admin, Marzec 28, 2019

Czytaj wiecej

INFORMACJA

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że w dniach 27 i 28 marca 2019 r (środa, czwartek) mogą występować przerwy w dostawie wody na terenie wsi Dzietrzkowice. Za przerwę w dostawie wody i związane z tym utrudnienia przepraszamy.

by admin, Marzec 27, 2019

Czytaj wiecej

Nie pal śmieci, nie truj nas i naszych dzieci !!!

Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. […]

by Administrator, Marzec 27, 2019

Czytaj wiecej

Szkolenie

Urząd Skarbowy w Wieruszowie zaprasza na szkolenie w zakresie składania zeznań podatkowych CIT oraz sprawozdań finansowych do Naczelnika Urzędu Skarbowego Szkolenie kierujemy do podatników podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności stowarzyszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, Kółka Rolnicze, Gminne Spółki Wodne, Koła […]

by admin, Marzec 26, 2019

Czytaj wiecej