Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Program 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach przypomina, że od 01.08.2019 roku można składać wnioski o świadczenia wychowawcze (500+), świadczenie dobry start oraz zasiłek rodzinny w wersji papierowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w godzinach: Poniedziałek 8.00 – 17.00 Wtorek 07.00 – 15.00 Środa 7.00 – 15.00 Czwartek 7.00 – 15.00 Piątek 7.00 – 14.00

by admin, Lipiec 25, 2019

Czytaj wiecej

Zawiadomienie Wójta Gminy

Łubnice, dnia 24.07.2019 r. Znak: 6733.1.8.2019 ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. […]

by admin, Lipiec 24, 2019

Czytaj wiecej

Obwieszenie Wójta Gminy

Łubnice, dnia 24.07.2019 r. Znak: 6733.1.7.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 […]

by admin, Lipiec 24, 2019

Czytaj wiecej

Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XVI edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego” Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą […]

by admin, Lipiec 23, 2019

Czytaj wiecej

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2019 roku

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” Zadanie pod nazwą: „Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2018 roku” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wartość ogólna przedsięwzięcia: 29.389,39 zł Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 25.310,00 zł Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, […]

by admin, Lipiec 10, 2019

Czytaj wiecej