Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

10699,69 zł dla Sołectwa Kolonia Dzietrzkowice!

Z ogromną satysfakcją prezentujemy kolejne sołectwo, które wykazało się zaangażowaniem i chęcią współpracy!W ramach zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw na Brzozówce, zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich  w Koloni Dzietrzkowice” , współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz z budżetu Gminy Łubnie w wysokości 699,69zł zł:– zakupiono altanę;– elementy placu zabaw;– […]

by admin, 15 listopada, 2019

Czytaj wiecej

INFORMACJA

Wójt Gminy Łubnice uprzejmie informuje że dzień 24 grudnia 2019 r. Wigilia jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Łubnicach oraz GOPS w Łubnicach

by admin, 14 listopada, 2019

Czytaj wiecej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łubnice. Kontakt z […]

by Administrator, 8 listopada, 2019

Czytaj wiecej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na […]

by Aleksandra Strąg, 6 listopada, 2019

Czytaj wiecej

Powiatowo-Gminne obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej Gminie

by Administrator, 6 listopada, 2019

Czytaj wiecej