Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Likwidacja Stowarzyszenia Gospodyń w Dzietrzkowicach

by admin, Sierpień 12, 2019

Czytaj wiecej

Syreny zawyją w ramach treningu

Syreny zawyją w ramach treningu Wójt Gminy Łubnice informuję, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się planowany trening sygnałów alarmowych. W związku z tym na terenie gminy Łubnice będą emitowane modulowane dźwięki syren w okresie jednej minuty.

by admin, Lipiec 31, 2019

Czytaj wiecej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.07.2019 r. znak: 6220.1.23.2019

Łubnice, dnia 31.07.2019 r. Znak: 6220.1.23.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 36 ustawy […]

by Aleksandra Strąg, Lipiec 31, 2019

Czytaj wiecej

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z […]

by admin, Lipiec 30, 2019

Czytaj wiecej

Zarządzenie Nr 35/2019

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie wyłączenia z ruchu drogowego mostu w ciągu drogi dojazdowej do łąk na rzece Prośnie w miejscowości Wójcin

by Aleksandra Strąg, Lipiec 25, 2019

Czytaj wiecej