Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Harmonogram wiejskich spotkań wyborczych

by admin, Styczeń 10, 2019

Czytaj wiecej

INFORMACJA / KURENDA ODPADY

Gmina Łubnice informuje, iż odbiór odpadów na terenie miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów, Rzepisko, Jeziorko 1, 2 i 2a oraz Gielniówka odbędzie się dnia: 10 stycznia 2019 roku – odpady komunalne (kosz z zieloną klapą). 11 stycznia 2019 roku – odpady suche (kosz z żółtą klapą). Kalendarze na pozostałe terminy zostaną dostarczone wraz z blankietami wpłat. […]

by Administrator, Styczeń 7, 2019

Czytaj wiecej

Zaproszenie

by admin, Styczeń 3, 2019

Czytaj wiecej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca W godzinach 900 – 1300 Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: przeterminowane leki chemikalia (farby, rozpuszczalniki) zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe odpady budowlano – rozbiórkowe zużyte opony odpady zielone opakowania ze szkła opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z […]

by admin, Grudzień 14, 2018

Czytaj wiecej

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Łubnice z dnia 12.12.2018r.

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Łubnice z dnia 12.12.2018r. W sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Łubnicach Na podstawie art. 104- 1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r. , poz. 917 w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym […]

by admin, Grudzień 13, 2018

Czytaj wiecej