Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Do Wykonawców Postępowania Przetargowego

Łubnice, dnia 06.09.2018 r. Znak sprawy: UZ.271.5.2018 Do Wykonawców Postępowania Przetargowego Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu dot.: postępowania dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 605183-N-2018 […]

by admin, Wrzesień 7, 2018

Czytaj wiecej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Łubnice, dnia 31.08.2018r Znak sprawy: UZ.271.1.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie” Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej: www.bip.lubnice.akcessnet.net, www.uglubnice.com.pl, Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. […]

by admin, Wrzesień 3, 2018

Czytaj wiecej

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska Gmina Łubnice otrzymała pożyczkę w wysokości 740 915,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania; „Przebudowa i rozbudowa […]

by admin, Sierpień 31, 2018

Czytaj wiecej

XXXIX SESJA RADY GMINY W ŁUBNICACH

ZAWIADOMIENIE   Uprzejmie informuję, że na dzień 31 sierpnia 2018r.(piątek) na godz. 9.00 zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach. Porządek obrad sesji: ____________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przyjęcie porządku obrad sesji Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między […]

by Rada, Sierpień 24, 2018

Czytaj wiecej

POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAWIADOMIENIE   Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2018r. na godz. 9.00 zwołuje się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy w Łubnicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łubnicach. Proponowany porządek posiedzenia: ______________________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przyjęcie porządku posiedzenia […]

by Rada, Sierpień 24, 2018

Czytaj wiecej