Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informacja Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w dniach 4 do 8 listopada 2019 roku, według następującego harmonogramu: – 4 listopada 2019 roku – miejscowości: Łubnice – 5 listopada 2019 roku – miejscowości: Brzozówka i Kolonia Dzietrzkowice – 6 listopada 2019 roku – miejscowości: Dzietrzkowice -7 listopada 2019 roku – miejscowość: Ludwinów, Rzepisko, Jeziorko, Gielniówka […]

by admin, Październik 1, 2019

Czytaj wiecej

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej skończona.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska” Zgodnie z § 5 ust. 8 umowy o przyznaniu pomocy Nr 00032-65150-UM0500125/17 z dnia 27 lipca 2017r. Wójt Gminy Łubnice informuje, iż z dniem 19 lipca 2019r. została zakończona realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej […]

by Administrator, Wrzesień 30, 2019

Czytaj wiecej

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa siec kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3.241.172,67 zł Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: 726.801,00 zł Zakres zadania obejmował: Przebudowę i rozbudowę […]

by Administrator, Wrzesień 30, 2019

Czytaj wiecej

Dotacja dla Gminy Łubnice

Gmina Łubnice otrzymała dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Kolonia Dzietrzkowice i Ochotniczej Straży Pożarnej Dzietrzkowice. 

by admin, Wrzesień 27, 2019

Czytaj wiecej

Akcja „Masz Głos”

Masz Głos startuje z kolejną edycją W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – zapraszają do rejestracji na […]

by admin, Wrzesień 27, 2019

Czytaj wiecej