Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

INFORMACJA O WYSOKOŚCI TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

INFORMACJA O WYSOKOŚCI TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNICE Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wydał Decyzję Nr PO.RET.070.282.2.2018.ZG zatwierdzającą taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice, […]

by admin, Lipiec 2, 2018

Czytaj wiecej

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2018

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2018 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości. Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.121 ze zmianami) zarządza się, co następuje: § 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący – lokal […]

by admin, Czerwiec 29, 2018

Czytaj wiecej

XXXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 21.06.2018r.   ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że na dzień 29 czerwca 2018r.(piątek) na godz.10.00 zwołuje się XXXVII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach. Porządek obrad sesji: ____________________ Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Przyjęcie porządku obrad sesji Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w […]

by Rada, Czerwiec 27, 2018

Czytaj wiecej

Komunikat IMGW

by admin, Czerwiec 26, 2018

Czytaj wiecej

Uprawa bulw ziemniaków

Łódź, czerwiec 2018r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina: Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, […]

by admin, Czerwiec 26, 2018

Czytaj wiecej