Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Aktualizacja POS

Written by admin, 9 sierpnia, 2013

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubnice na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020

Załączniki:

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubnice na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubnice na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubnice na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020

Gmina Łubnice

zawiadamia,

że zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), istnieje możliwość zapoznania się i zgłaszania uwag lub wniosków do projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubnice na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020

Uwagi i wnioski do zamieszczonych projektów w.w. dokumentów należy przesyłać
do dnia 30 sierpnia 2013 roku. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gmina Łubnice
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98 – 432 Łubnice

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.