Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Absolutorium dla Wójta Gminy Łubnice

Written by Administrator, 1 lipca, 2022

W środę 29 czerwca 2022 r. na ostatniej sesji Radni Gminy Łubnice podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice Michałowi Pazek wotum zaufania, a następnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Rada Gminy Łubnice na XXXVI sesji przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok. Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowały pozytywnie oba dokumenty
oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice za rok 2021.

Wójt Gminy Michał Pazek w swoim wystąpieniu podziękował Radnym za zaufanie i współpracę oraz wszystkie informacje, jakie są przekazywane do Wójta oraz pracowników, podczas spotkań w urzędzie oraz w poszczególnych sołectwach. Wójt podziękował również pracownikom Urzędu Gminy, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki.

Wszystkie dokument:

uchwały i projekty uchwał, sprawozdania z wykonania budżetu oraz Raport o Stanie gminy są dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice.

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.