Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2017/18


Przewodniczący SU :

 

Zastępca przewodniczącego SU:

 

Przewodnicząca sekcji porządkowej:

 

Przewodnicząca sekcji rozrywkowej:

 

 

Przewodnicząca sekcji dekoracyjnej:

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: