Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

1 września 2017r. o godzinie 9.00 pani dyrektor Krystyna Pastucha uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach. Przywitała wszystkich obecnych uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniom życzyła powodzenia, nauczycielom owocnej pracy, a rodzicom pociechy ze swoich dzieci. Po mszy św. pani dyrektor w ciepłych i serdecznych słowach podzi

W środę 19 października 2016r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach udali uczniowie klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej z wychowawcami, aby świętować 90-te urodziny Kubusia Puchatka. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem historii powstania książki Alana Aleksandra Milne „Kubuś Puchatek”, którą autor napisał dla swojego synka Krzysia. Następnie dzieci wzięły udział w konkursach i zabawach związanych z dostojnym jubilatem, obserwującym wszystko bacznym okiem ze stolika. Puchatek przysłał dzieciom list, a później zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Więcej zdjęć na 90-te Urodziny Kubusia Puchatka

13 października 2016r. uczennice klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Armii gen. Andersa w Łubnicach stały się pełnoprawnymi  członkiniami braci uczniowskiej. Odbyło się uroczyste ślubowanie, które swoją obecnością uświetniły klasy druga i trzecia szkoły podstawowej.

Więcej zdjęć na Ślubowanie klasy pierwszej

W miesiącu wrześniu 2016r. dziewczynki z  klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z mamą oraz wychowawcą p. Arturem Krzęciem wybrały się do lasu na poszukiwanie kasztanów i żołędzi. Poszukiwania okazały się bardzo owocne, a efekty można zobaczyć na zdjęciach.

Więcej zdjęć na Wyprawa do lasu

Dwa Skrzaty Dwa Światy”


Pod takim hasłem w dniu 11 marca 2016r.o godz. 16.30 w Hali KOSiR w Kępnie odbył się spektakl profilaktyczny w którym udział wzięli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Armii gen. Andersa w Łubnicach. Celem spektaklu było przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zachęcenie dzieci do aktywnego i zdrowego stylu życia. Tematy poruszone w bajce mówiły o tym, jakie cechy charakteru powinien posiadać człowiek, a jakich nie i dlaczego. Interaktywna forma spektaklu pozwoliła na aktywny udział oraz zaangażowanie się uczniów w losy bohaterów.

Udział naszych uczniów w spektaklu przyczynił się do pomocy finansowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Całkowity koszt udziału naszych uczniów w spektaklu profilaktycznym opłacony został ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnicach na rok 2016.

Opiekunowie wyjazdu uczniów na spektakl profilaktyczny do Kępna: Marta Zych, Agnieszka Folleher oraz Teresa Gaj.

Więcej zdjęć na "Dwa światy"