mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
in /ZSLUBNICE/ip_cms/includes/db.php on line 25

WARNING session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /ZSLUBNICE/ip_cms/includes/error_handler.php:60)
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/session.php on line 21

WARNING session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /ZSLUBNICE/ip_cms/includes/error_handler.php:60)
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/session.php on line 21

WARNING Illegal string offset 'name'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 65

WARNING Illegal string offset 'template'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 66

WARNING Illegal string offset 'associated_group'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 67

WARNING Illegal string offset 'associated_module'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 68

Biblioteka
home sitemap

 

Regulamin biblioteki szkolnej


Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pełni w szkole rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Główne zadania biblioteki szkolnej

 1. Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych.

 2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych.

 3. Udzielanie fachowej pomocy w ich korzystaniu.

 4. Informowanie zawartości zbiorów.

 5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 6. Opracowanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych.

 7. Inspirowanie do pracy aktywu bibliotecznego.

 

 

Regulamin wypożyczalni biblioteki szkolnej

 1. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od maja włącznie każdego roku.

 2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem.

 3. W wypożyczalni należy mówić szeptem.

 4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.

 5. Czytelnik może wypożyczyć książkę tylko na swoje nazwisko.

 6. Nie można wypożyczonych książek oddawać komuś innemu.

 7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zniszczone lub zgubione książki.

 8. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.

 9. Uczniowie przygotowujący się d olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.

 

 

Regulamin czytelni biblioteki szkolnej

 1. Czytelnia czynna jest w tych samych godzinach co biblioteka szkolna.

 2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem czytelni.

 3. Do czytelni wchodzi się bez kurtek.

 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 5. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni lub trzymać punkty ujemne z zachowania.

 

 

Regulamin aktywu bibliotecznego


Zakres zadań aktywu bibliotecznego:

 1. Poznawanie źródeł informacji o książkach.

 2. Rozwijanie własnych zainteresowań przez pogłębianie swej wiedzy na dany temat.

 3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.

 4. Wykonywanie prostych prac biblioteczno – technicznych.

 5. Pomoc młodszym i starszym kolegom w doborze książek.

 6. Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną.

 7. Pomoc w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych, profilaktycznych i innych.

 8. Pomoc w zakładaniu – tworzeniu teczek tematycznych.

 9. Dawanie swą właściwą postawą czytelnika przykładu koleżankom i kolegom.

 10. Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.

 

Podstawowe obowiązki członka aktywu:

 1. Znajomość i przestrzeganie regulaminu biblioteki, czytelni oraz aktywu bibliotecznego.

 2. Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie.

 3. Angażowanie się w działalność na rzecz promocji biblioteki oraz szkoły.

 4. Przyjmowanie wzorowej postawy czytelniczej.

 5. Organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.

 

Prawa członka aktywu:

1. Dobrowolność przynależności do aktywu bibliotecznego.

2. Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań przez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu.

3. Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny.

4. Uzyskanie + punktów za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym.

5. Zwiększony limit wypożyczeń książkowych.