WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW !

Po konsultacjach z Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach ustalono następujące terminy odpracowania zawieszonych zajęć w dniach 5 - 8 września 2017r.:

  • 30 września 2017r.
  • 21 października 2017r.
  • 25 listopada 2017r.
  • 09 grudnia 2017r.

Uczniowie realizują zajęcia zgodnie z planem, który obowiązywał w pierwszym tygodniu września (wtorek, środa, czwartek, piątek).

DOBRA  SZKOŁA