WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW !

Najbliższa wywiadówka odbędzie się 9 kwietnia 2018r. o godzinie 17.00

w Szkole Podstawowej im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

DOBRA  SZKOŁA