WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW !

Najbliższa wywiadówka odbędzie się w kwietniu 2018r.

w Szkole Podstawowej im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

DOBRA  SZKOŁA