KLASA I


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
805 - 850
religiazajęciareligiaj.ang.zajęcia
905 - 950
zajęciazajęciazajęciazajęciazajęcia
1005 - 1050
zajęciazajęciazajęciazajęciazajęcia
1100 - 1145
zajęciazajęciazajęciazajęciazaj.komp.
1155 - 1240
zajęciaGj.ang.Św.log./Św.
1250 - 1335
Św.Św.Św.Św.Św.

KLASA II


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
805 - 850

j.ang.
log.j.ang.
905 - 950
zajęciazajęciazajęciazajęciaw-f
1005 - 1050
w-freligiazajęciazajęciazajęcia
1100 - 1145
zajęciazajęciareligiaw-fe.muz.
1155 - 1240
1/2 zaj.kompzajęciazajęciaG1/2 zaj.komp.
1250 - 1335

zajęciazajęciazajęcia

KLASA III


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
805 - 850
zajęciaj.ang.zajęciazajęciazajęcia
905 - 950
zajęciazajęciazajęciazajęciaw-f
1005 - 1050
w-freligiazajęciazajęciaj.ang.
1100 - 1145
zajęciazajęciareligiaw-fe.muz.
1155 - 1240
zajęcialog./G gr.11/2 zaj.komp./Św.log./G gr.2/Św.1/2 zaj.komp./Św.
1250 - 1335
zajęciaŚw.Św.Św.Św.

KLASA IV


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
805 - 850
j.polskiprzyrodaj.polskij.polskiw-f
905 - 950
j.polskihistoriazaj. z wych.religiareligia
1005 - 1050
matem.w-fj.ang.technikaj.ang.
1100 - 1145
historiamatem.w-fmatem.muzyka
1155 - 1240
j.ang.inform.matem.przyrodaj.polski
1250 - 1335
plastyka
KLASA VI


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
710 - 755Św.Św.Św.Św.Św.
805 - 850
j.ang.zaj.komp.1w-freligiareligia
905 - 950
w-fprzyrodazaj. z wych.przyrodamatem.
1005 - 1050
j.polskimatem.j.polskij.ang.muzyka
1100 - 1145
j.polskimatem.j.polskimatem.j.polski
1155 - 1240
j.ang.historiahistoriaj.polskiprzyroda
1250 - 1335
technika
matem.w-f

1340 - 1425w-fplastykazaj.komp.2
1430 - 1515ZDW j.pol./mat.

KLASA VII


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
710 - 755Św.Św.Św.Św.Św.
805 - 850
j.polskigeogr.chemiamatem.matem.
905 - 950
j.polskihistoriazaj. z wych.j.polskij.ang.
1005 - 1050
religiaj.polskifizykahistoriamatem.
1100 - 1145
fizykaj.ang.plastykaj.ang.chemia
1155 - 1240
biologiamatem.biologiaj.niem.muzyka
1250 - 1335
w-fj.niem.geogr.j.polskiw-f
1340 - 1425WDŻinform.2religiaw-fw-f
1430 - 1515ZDW j.pol./mat.inform.1