Klasy drugie gimnazjum - rok szk. 2017/2018

KLASA IIa


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1-----
2geogr.j.polskifizykaj.polskij.polski
3matem.zaj.tech.zaj.z wych.w-fbiologia
4chemiamatem.w-fmatem.w-f
5j.ang.j.polskij.ang.historiaj.ang.
6fizykaj.niem.geogr.WOSw-f
7religiamatem.religiaj.niem.WDŻ
8biologia
ZDW j.pol./mat.zaj.art.historia
9Św.
Św.Św.Św.

KLASA IIb


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1fizykageogr.fizykamatem.matem.
2biologiahistoriahistoriareligiabiologia
3chemiaj.polskizaj.z wych.w-fj.polski
4matem.zaj.tech.w-fj.polskiw-f
5j.ang.j.niem.j.ang.j.niem.j.ang.
6religiaWOSmatem.geogr.w-f
7

Św.zaj.art.
8

ZDW j.pol./mat.j.polski

Klasy trzecie gimnazjum - rok szk. 2017/2018

KLASA IIIa


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1-----
2historiareligiaj.ang.historiazaj.art.
3fizykaedbzaj.z wych.j.polskimatem.
4j.ang.j.polskichemiaj.polskibiologia
5w-fw-fmatem.geogr.w-f
6w-fmatem.religiamatem.j.ang.
7biol./chem.j.polskij.polskimatem.muzyka
8inf.A1WOSinf.A2j.niem.ZDW j.pol./mat.
9Św.Św.Św.Św.Św.

KLASA IIIb


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1religiainf.B1religiachemiazaj.art.
2fizykamatem.j.ang.matem.matem.
3historiamatem.zaj.z wych.
historiamuzyka
4j.ang.edbmatem.geogr.j.polski
5w-fw-fbiologiaj.polskiw-f
6w-fj.polskij.polskij.polskij.ang.
7
WOS
inf.B2biol./chem.
8
j.niem.
Św.ZDW j.pol./mat.