Zadania z fizyki dla klasy 1

1. Oblicz ciśnienie jakie wywiera sześcian o masie 5kg i boku równym 10cm na podłoże.

2. Oblicz gęstość powyższego sześcianu.

3. Oblicz ciężar sześcianu o objętości 1m3 i gęstości 2700kg/m3.

Zadania z fizyki dla klasy 2

  1. Siłą o jakiej wartości trzeba działać, aby przesunąć szafę ze stałą szybkością 9km/h, a moc wynosi 1kW? Wykonaj obliczenia i wyprowadź jednostkę.
  2. Jaką moc ma dźwig, który w czasie 0,5 minuty podniósł ciało na wysokość 0,6km działając siłą 0,1kN?
  3. Oblicz pracę, którą trzeba wykonać, aby przesunąć ciało na odległość 0,5km działając siłą o stałej wartości 500mN.