Dyrektor: Irena Szymanek

Wychowawca IIIa:

Renata Magot

Wychowawca IIIb:

Barbara Witkowska

 1. Andrzej Bednarz
 2. Iwona Chadryś
 3. Magdalena Chocaj
 4. Dominik Ciosek
 5. MarcinChrzan
 6. Marta Głowacka
 7. Jan Kaleta
 8. Przemysław Kaleta
 9. Katarzyna Kuca
 10. Michał Lipieta
 11. Michał Łebski
 12. Anna Malatyńska
 13. Patrycja Maluśka
 14. Marcin Nowak
 15. Marzena Olejnik
 16. Szymon Olek
 17. Joanna Olszewska
 18. Stabisław Osadnik
 19. Tomasz Osadnik
 20. Dariusz Piastowicz
 21. Agnieszka Rychlik
 22. Bożena Starek
 23. Marita Syguła
 24. Robert Syguła
 25. Kamila Witulska
 26. Tomasz Wojewódka
 27. Aleksandra Znamiec
 1. Tomasz Barasiński
 2. Iwona Białek
 3. Dariusz Chałupka
 4. Bogusława Ciećka
 5. Bartosz Ciosek
 6. Rafał Dziekan
 7. Emil Górka
 8. Tymoteusz Gryga
 9. Bartłomiej Hadryś
 10. Sebastian Jagieła
 11. Marcin Jankowski
 12. Karol Kowal
 13. Adrian Kożeniewski
 14. Łukasz Krystek
 15. Mateusz Krzemiński
 16. Mateusz Leśniewicz
 17. Piotr Matusiak
 18. Marcin Mączka
 19. Anna Merta
 20. Łukasz Panek
 21. Piotr Panek
 22. Michał Stefaniak