Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

100-lecie OSP Kolonia Dzietrzkowice

Written by admin, 30 maja, 2012

100-Lecie OSP Kolonia Dzietrzkowice

 

W dniu 27 maja 2012 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Dzietrzkowice obchodziła jubileusz 100- lecia. W uroczystości udział wzięła Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek,Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie Janusz Pietrzak, członek  Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie Lucjan Kędzia, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach Marek Grzesiak,  Komendant Gminny ZOSP RP w Łubnicach Jan Dudek. Uroczystość  przebiegała zgodnie z ceremoniałem uroczystości strażackich. Dowódcą  uroczystości był naczelnik OSP w Kolonii Dzietrzkowice  druh Zbigniew Ciosek. Po złożeniu raportu i przeglądzie pododdziałów nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił Proboszcz Parafii Dzietrzkowice ks. Krystian Klimas. Oficjalnego otwarcia uroczystości jubileuszu 100 lecia OSP w Kolonii Dzietrzkowice i powitania przybyłych gości dokonał  Prezes OSP  Kolonii Dzietrzkowice druh Piotr Woźny. Podczas uroczystości odczytana została historia jednostki.

Z okazji jubileuszu jednostka OSP Kolonia Dzietrzkowice odznaczona została Złotym Znakiem Związku. Odznaczenia sztandaru dokonał  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie Janusz Pietrzak,  w asyście Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie Lucjana Kędzia oraz Prezesa OSP Kolonia Dzietrzkowice Piotra Woźnego.

Z okazji jubileuszu odznaczono nie tylko jednostkę ale także indywidualnie druhów strażaków odznaczeniami państwowymi za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi: Ciosek Zbigniew, Dudek Jan, Jędrasik Wacław; Srebrnym Krzyżem Zasługi: Jasiak Władysław, Kaleta Henryk, Kmiecik Jerzy, Morawski Eugeniusz, Nowak Antoni, Osadnik Mieczysław, Starek Kazimierz, Syguła Antoni, Woźny Piotr; Brązowym Krzyżem Zasługi: Gołębiowski Edward, Kaleta Marek, Kusiek Michał, Mencała Marian. Wręczenia odznaczeń państwowych dokonała Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki.

Z okazji jubileuszu wręczono druhom także odznaczenia pożarnicze: Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali Grzegorzek Adam, Kusiek Michał, Morawski Jan, Polus Marek, Staniczek Florian; Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Hadryś Roman, Kujawa Andrzej, Maciejewski Tadeusz, Syguła Mariusz, Wesoły Andrzej; Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Adamczyk Arkadiusz, Choncel Łukasz, Krystek Paweł, Staniczek Andrzej, Maciejewski Grzegorz; Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Boguś Grzegorz, Chałupka Przemysław, Cirkosz Andrzej, Kaleta Jan, Preś Jan. Statuetkę „Zasłużony działacz ZOSP RP Powiatu Wieruszowskiego” otrzymał Morawski Jan.

Podczas uroczystości wyróżniony został przez Zarząd OSP Kolonia Dzietrzkowice KRZYŻEM KORONNYM Henryk Faryś, Honorowy Prezes OSP Kolonia Dzietrzkowice za wieloletnią działalność na rzecz OSP i ZOSP RP. Zarząd OSP Kolonia Dzietrzkowice wręczył także statuetkę dla wieloletniego naczelnika OSP Kolonii Dzietrzkowice Mariana Wydmucha. Druhom honorowym OSP Kolonia Dzietrzkowice wręczone zostały odznaki „Za wysługę lat” oraz  pamiątkowe statuetki.

Zarząd OSP Kolonia Dzietrzkowice podziękował również za współpracę, okazywaną pomoc i wsparcie finansowe wieloletniemu Wójtowi Gminy Łubnice Eugeniuszowi Książkowi i obecnemu Wójtowi Gminy Łubnice Henrykowi Cioskowi.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze Świetlicy Profilaktycznej w Kolonii Dzietrzkowice pod kierownictwem Bożeny Cała, opiekuna świetlicy. Oprawę muzyczną jubileuszu zapewniła Orkiestra Dęta z Dzietrzkowic pod batutą kapelmistrza Damiana Janasa.

Zgodnie z ceremoniałem strażackim uroczystość zakończyła defilada pododdziałów strażackich.

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<GALERIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.